สิ่งที่ทำ

  บทความต่อไปนี้อธิบายคำจำกัดความของ done และข้อกำหนดสำหรับโครงการ Agile สิ่งที่ทำ คำจำกัดความของ Done ประกอบด้วย: DONE หมายถึง กระบวนการพัฒนามีผลเป็นรูปธรรม ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานและเอกสารที่ผู้ใช้ป้อน DONE เรือดำน้ำส่วนต่อไปนี้ของปรากฏการณ์ของ Done Directory ส่วนที่ละเอียดของ :scope และ syntax ของ Scrum-programming-process-based Definition of DoneAs กับ Agile มีรายการของ Things Done ที่จัดหมวดหมู่ไว้ด้านล่างของคำจำกัดความของ Done ตัวชี้ให้จำ คำจำกัดความของ done เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าและทรงพลังในการช่วยทีมพัฒนาที่คล่องตัว อย่างไรก็ตาม คำจำกัดความของ done ไม่ใช่ straightjacket เป็นประโยชน์ที่จะสามารถระบุได้ว่ากิจกรรมใดที่ทำเสร็จแล้ว และระบุระดับของความพยายาม/ภาษาถิ่นที่เจ้าของโครงการพัฒนา (หรือนักพัฒนา) เห็นว่าเหมาะสมสำหรับแต่ละระฆัง คำจำกัดความปัจจุบันของ done มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเลือกเวอร์ชัน Agile โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและแนวทางปฏิบัติในการเข้ารหัสบ่อยครั้ง (เช่น ในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานจริง) เพื่อน – …

สิ่งที่ทำ Read More »